به سایت ماشین سازی ظفر خوش آمدید.
گالری محصولات
Untitled Document
کشش مدیوم Medium Break Down
کشش راد     Rod Break Down
کشش فاینFine Drawing Machine
بانچر 630 -- Buncher 630
استدرندر--Strander
دستگاه بسته بندی
کاترپیلار -- Caterpillar
بانچر 1000