به سایت ماشین سازی ظفر خوش آمدید.
تازه ها - تولید بانچر 1000
تولید بانچر 1000
 
تولید بانچر 1000
: تیتر خبر
31/04/91
: تاریخ

دستگاه بانچر 1000 با مشخصات فنی زیر تولید گردید:


مشخصات فنی:
1- قرقره با قطر 1000 میلیمتر که برای سیم های سایز بالا بسیار مناسب می باشد.
2- نیروی محرکه از 4 موتور و اینورتر مستقل تشکیل شده است که بوسیله PLC کنترل میگردد.
3- طول تاب متغیر بوسیله تنظیم PLC