استرندر-Strander

این دستگاه جهت تاباندن سیم های افشان و مفتولی در مدل های مختلف طراحی گردیده است.